EIFEL Schwein

Regionale producten zijn een trend

Regionale producten zijn een trend. De voordelen: absoluut vers, korte transportroutes en het behoud van regionale werkgelegenheid. Daarom betrekt ons verwer­kingsbedrijf vooral "EIFEL Schwein". Het gecertifi­ceer­de EIFEL Schwein groeit op in - hoe kan het ook anders - de Belgische en Duitse Eifel. Het trans­port naar de slachthuizen duurt maximaal 45 minuten, zodat de var­kens geen stress ervaren.

Dierenwelzijn en milieubescherming

Het EIFEL Schwein is een initiatief in het kader van het regionale merk EIFEL. EIFEL Schwein-houders zetten zich in voor een beter dierenwelzijn en een betere omgang met de na­tuurlijke hulpbronnen. Ze voederen hun dieren voor 70% met granen en de overige 30% met soja, mine­ralen, enzovoort, wat hun gezondheid bevordert. Als verkoper van EIFEL Schwein moeten we de traceerbaar­heid van de producten garanderen.

 

Controle volledige verwerkingsketen

Net als de zwijnenfokkerij is ook het hele produc­tie­proces van de EIFEL Schwein van het slachthuis via de verwer­king tot aan de verkoop onderworpen aan stre­nge voor­waarden. Zo vinden er regelmatig controles plaats door neutrale testinstituten onder het motto "vertrou­wen is goed - controle is beter". Het regionale merk EIFEL zet zich als merk af tegen de anonieme mas­sa­produc­tie en goedkopere aanbieders. Wij, bij P&M, zijn er trots op mede-initiator te zijn van het stre­ven de consument een authentiek genot te kunnen aanbieden tegen een faire prijs.