eifelfair
Criteria

Varkenvlees

Herkomst van de biggen

Alle EIFELFAIR biggen zijn afkomstig van boerderijen in België of buurlanden. De oorsprong wordt gecontroleerd van EIFELFAIR door middel van zonekaarten.

Ras

Genetische factoren zijn bepalend voor de kwaliteit en de smaak van onze producten. Daarom vindt u bij EIFELFAIR alleen varkensrassen met een stressbestendig genotype.

Houding

EIFELFAIR staat erop alle eisen van de wetgeving inzake dierenwelzijn na te leven. De boxen moeten zo zijn ontworpen dat de varkens de gelegenheid krijgen hun natuurlijke gedrag te volgen. Zo zijn er ligplaatsen zonder roostervloeren, ruimtes waar de varkens materiaal vinden om zich mee bezig te houden en natuurlijk een voederruimte. Het mesten vindt uitsluitend plaats in de Eifel en de Ardennen.

Voeding

Het voer heeft een grote invloed op de kwaliteit van het vlees. Daarom staat EIFELFAIR op hoogwaardig voer, dat minimaal 70% graan en meel moet bevatten.

Leeftijd

De mestfase van een EIFELFAIR-varken begint op de leeftijd van 10-12 weken en uiterlijk wanneer de big een levend gewicht van 35 kg heeft bereikt. De mestperiode duurt minstens 100 dagen. De gemiddelde slachtleeftijd is minstens 170 dagen met een levend gewicht tussen ongeveer 90 en 153 kg.

Transport

Aangezien alle dieren van EIFELFAIR uit de Eifel en de Ardennen komen, is de duur van het transport naar het slachthuis zeer kort. Dit draagt aanzienlijk bij tot het vermijden van stress. Alle transporteurs van EIFELFAIR worden gesensibiliseerd en opgeleid met betrekking tot dierenwelzijn en hygiëne.

Slacht

Het slachten van EIFELFAIR-dieren vindt plaats in een gecertificeerd slachthuis. Dit zorgt ervoor dat de wettelijke voorschriften worden nageleefd door de voortdurende controle van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Het welzijn van de dieren wordt gegarandeerd dankzij de dierenbeschermers. De karkassen worden onmiddellijk na het slachten gekoeld opgeslagen om de groei van bacteriën te voorkomen.

Ontleding

Het uitsnijden van EIFELFAIR-vlees wordt uitsluitend toevertrouwd aan deskundig personeel. Dit zorgt voor professionaliteit en onberispelijke hygiëne.

Kwaliteit

Naleving van de uiteengezette criteria leidt tot een zeer hoge kwaliteitsnorm. De sortering op vetgehalte, gewicht en vleeskwaliteit tijdens het slachten maakt EIFELFAIR-vlees tot dé referentie op het gebied van regionaliteit en kwaliteit.

Transparantie

EIFELFAIR verzekert u van een absoluut volledige traceerbaarheid. Dankzij een modern goederenbeheersysteem en digitale gegevensverzameling kan de herkomst van elk stuk volledig worden getraceerd. Eerlijke, respectvolle handel is de reden voor het EIFELFAIR-label. Wij zijn ervan overtuigd dat wij alleen met strenge regels en discipline kunnen blijven leven in een van de mooiste regio's van Europa.

EIFELFAIR

Kwaliteit uit Eifel & Ardennen