Kwaliteit en Veiligheid

Voedselveiligheid

Sinds 2013 werken we met een intern controlesysteem, zoals voorgeschreven door het Federaal Agentschap voor Veiligheid in de Voedingsmiddelenketen (FASNK). Doel van dit interne controlesysteem is de wettelijke voor­schriften voor levensmiddelenzekerheid exact zo toe te passen in ons bedrijf. Concreet: we hebben in samen­werking met deskundigen een HACCP-concept ontwikkeld, dat preventieve maatregelen voorschrijft op de volgen­de punten:

  • risicopreventie
  • hygiëne
  • voedselveiligheid
  • bescherming van de consument
  • traceerbaarheid

Een naadloze koude keten van goederenontvangst tot levering, een geautomatiseerde, aaneensluitende her­kom­sttracering en in- en externe microbiologische controles maken bijvoorbeeld deel uit van het HACCP­-concept.

Kwaliteit en Veiligheid - Kwaliteit & Veiligheid
Kwaliteit en Veiligheid - Kwaliteit & Veiligheid
Kwaliteit en Veiligheid - Kwaliteit & Veiligheid

Certificering

Naast deze preventieve maatregelen is ons vleesbedrijf door twee onafhankelijke instanties gecertificeerd. P&M Eifeler Fleischbetrieb beschikt nu over:

  • een IFS-certificering die er borg voor staat dat de klant een product ontvangt dat voldoet aan de overeen­gekomen specificaties.
  • een QS-merkteken dat staat voor verse waar die vol­doet aan de wettelijke eisen.

De certificeringen garanderen veilige voedingswaren en creëren vertrouwen tussen producent en gebruiker. Deze hoge eisen aan voedselveiligheid en kwaliteit zijn vanouds deel van de filosofie van ons ondernemen.

Kwaliteit en Veiligheid - Kwaliteit & Veiligheid
Kwaliteit en Veiligheid - Kwaliteit & Veiligheid
Kwaliteit en Veiligheid - Kwaliteit & Veiligheid