Filosofie

Kwaliteit, veiligheid en vertrouwen

Kwaliteit, veilig­heid en vertrouwen - dat zijn de waarden die ons dagelijks handelen bepalen. Voor ons begint de vleeskwaliteit bij de boeren waarvan wij de dieren kopen. Wij hechten waarde aan een gecontroleer­de, diervriendelijke houding en zorgvuldige mast. Daartoe behoren ook comfortabel transport en een pro­fessionele slacht volgens de strengste veiligheids- en hygiëneregels.

Slachtvee grotendeels uit de regio

Circa 90% van de dieren die wij verwerken komt uit België, Duitsland, Luxemburg en Nederland. De hele verwerkingsketen - van ontvangst tot opslag - is str­eng gereglementeerd (Link naar Q&S). In onze moderne slachthuizen en koelruimten werken we onder permanen­te veterinaire controle.

 

Wij vervullen individuele wensen

Onze kracht: de per klant aangepaste verwerking van het vlees. Maakt niet uit hoe u uw vlees wenst, wij zijn flexibel en vervullen graag elke individuele wens. Vleespakketten in alle soorten, inclusief exoti­sche vleesspecialiteiten (bijvoorbeeld struisvogel- of krokodillenvlees) zijn bij ons verkrijgbaar. Daar­naast ondersteunen wij de verkoop van regionale producten, wat de inwoners van de Eifel en het milieu ten goede komt.